Політика конфіденційності персональних даних

Дана Політика конфіденційності персональних даних ( далі – Політика конфіденційності) діє по відношенню до всієї інформації, яку сайт  “Фабрика пакування Мітрапак”, (далі – ), що розташований на домені mitrapak.com.ua (а также його субдоменах), може отримати про Користувача під час використання сайту mitrapak.com.ua (а також його субдоменів), його програм та його продуктів.

1. Визначення термінів

1.1 В даній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни: 

1.1.1. «Адміністрація сайту» (далі – Адміністрація) – уповноважені співробітники, що займаються управлінням сайту  “Фабрика пакування Мітрапак”, які організовують  та (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що належить обробці; дії (операції), що відбуваються з персональними даними.  

1.1.2. «Персональні дані» — будь-яка інформація, що стосується прямо  або непрямо певного суб’єкту, або певної фізичної особи (суб’єкту персональних даних).

1.1.3. «Обробка персональних даних» — будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюється за допомогою засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, враховуючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання,  уточнення (оновлення, зміни), використання, передачу (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. 

1.1.4. «Конфіденційність персональних даних» — обов’язково для дотримання Оператором або іншою особою, що отримала доступ до персональних даних, вимога не допустити їх розповсюдження без згоди суб’єкта персональних даних або наявність іншої законної підстави. 

1.1.5.” Сайт “Фабрика пакування  Мітрапак” “— це сукупність пов’язаних між собою веб-сторінок, що розміщені в мережі Інтернет за унікальною адресою (URL): mitrapak.com.ua, а також його субдоменах.

1.1.6. «Субдомени» —  це сторінки або сукупність сторінок, що розташовані на доменах третього рівня, що належать сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”, а також інші тимчасові сторінки, знизу якої вказана  контактна інформація Адміністрації.

1.1.7. «Користувач сайту “Фабрика пакування Мітрапак”» (далі Користувач) – особа, що має доступ до сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”, за допомогою мережі Інтернет і та, що використовує інформацію, матеріали, продукти сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”.

1.1.8. «Cookies» — невеликий фрагмент даних, що надісланий  веб-сервером і та, що зберігається на комп’ютері користувача, який є веб-клієнтом або веб-браузер кожного разу надсилає  веб-серверу в HTTP-запит, коли відбувається спроба відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.9. «IP-адреса» — унікальна мережева адреса  вузла в комп’ютерній мережі, через яку Користувач отримує доступ на сайт  mitrapak.com.ua .

2. Загальні  положення

2.1. Використання сайту “Фабрика пакування  Мітрапак” Користувачем означає згоду з даною Політикою конфіденційності та за  умови обробки  персональних даних Користувача.

2.2. У випадку незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”.

2.3. Дана  Політика конфіденційності застосовується до сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”, та не контролює, не несе відповідальності  за сайти третіх осіб, на які Користувач  може перейти за посиланням, що доступні на сайті Фабрика пакування Мітрапак.

2.4. Адміністрація не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем.

3. Предмет політики конфіденційності

3.1. Дана Політика конфіденційності встановлює обов’язки Адміністрації за  нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності  персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації,  реєструючись на сайті “Фабрика пакування  Мітрапак” або при підписці на інформаційну e-mail розсилку.

3.2. Персональні дані, що дозволили обробляти в рамках даної  Політики конфіденційності, що надаються Користувачем шляхом заповнення форм на сайті “Фабрика пакування  Мітрапак” та  включає в себе наступну інформацію:

3.2.1. прізвище, ім’я, ім’я по батькові Користувача;

3.2.2. контактний телефон Користувача ;

3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);

3.2.4. місце проживання Користувача  (за необхідності);

3.2.5. фотографія (за необхідності)

3.3. захищає  Дані, які автоматично передаються при відвідуванні сторінок:

— IP адреса;

— інформація з cookies;

— інформація про браузер;

— час доступу;

— реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може призвести до неможливості доступу до деяких частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Здійснюють збір статистики про IP-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою попередження, виявлення та вирішення технічних проблем.

3.4. Будь-яка персональна інформація, що необумовлена вище (історія відвідування, браузери, що використовуються, операційні системи та інше), належить надійному зберіганню та нерозповсюдженню, за виключенням випадків, що передбачені в п.п. 5.2. даної Політики конфіденційності.

4. Мета збору персональної інформації користувача 

4.1. Персональні дані Користувача  Адміністрація може використовувати з метою:

4.1.1. Ідентифікації  Користувача, що зареєстрований на сайті “Фабрика пакування Мітрапак” для його подальшої  авторизації. 

4.1.2. Надання Користувачу доступу до персоналізованих даних  сайту “Фабрика пакування  Мітрапак”.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотнього зв’зязку, включно направлення повідомлень, запитів, що стосується  використання сайту “Фабрика пакування Мітрапак”, обробки запитів та заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.

4.1.5. Підтверждення достовірності та повноти персональних даних, що надані Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для використання частин сайту “Фабрика пакування Мітрапак”, якщо Користувач дав повну згоду на створення облікового запису. 

4.1.7. Повідомлення Користувача електронною поштою.

4.1.8. Надання Користувачу ефективної технічної підтримки, коли виникають проблеми, що пов’язані з використанням сайту “Фабрика пакування Мітрапак”.

4.1.9. Надання Користувачу, з його дозволу, спеціальних пропозицій, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту “Фабрика пакування Мітрапак”.

5. Способи та терміни обробки персональної інформації

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень терміну, будь-яким законним способом, а також і в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Персональні дані Користувача  можуть бути  передані  уповноваженим органам державної влади тільки на основі та в порядку, що встановлений законодавством країни.

5.3. Втративши або розголосивши персональні дані,  Адміністрація може не інформувати Користувача про втрату або розголошення персональних даних.

5.4. Адміністрація приймає необхідні організаційні та технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокуванння, копіювання, розповсюдження, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.5. Адміністрація разом з Користувачем приймає всі необхідні заходи з попередження збитків або інших негативних наслідків, що викликані втратою або розголошенням персональних даних Користувача. 

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Приймати вільно рішення про надання своїх персональних даних, які необхідні для використання сайту “ Фабрика пакування  Мітрапак” та давати  згоду на їх обробку.

6.1.2. Поновити, додати надану інформацію про персональні дані у випадку зміни даної інформації.

6.1.3. Користувач має право на отримання в Адміністрації інформації, що стосується обробки його персональних даних, якщо таке право не обмежено у відповідності до закону. Користувач має право вимагати від Адміністрації уточнення його персональних даних, їх блокування або знищення у випадку, якщо персональні дані є неповними, застарілими, неточними, незаконно отриманими або не є необхідними для заявленої мети обробки, а також вживати передбачені законом заходи стосовно захисту своїх прав. Для цього достатньо повідомити Адміністрацію за вказаною E-mail адресою.

6.2. Адміністрація зобов’язана:

6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно з метою, що вказана в п.4 даної Політики конфіденційності. 

6.2.2. Забезпечити збереження конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публіковання, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за виключенням п.п. 5.2. даної Політики Конфіденційності. 

6.2.3. Вживати заходи застереження для захисту  конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який використовується для захисту такої інформації в документоведенні, що існує. 

6.2.4.Здійснити блокування персональних даних, що стосується відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника, або уповноваженого органу із захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, у випадку виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій. 

7. Відповідальність сторін

7.1. Адміністрація, яка не виконала своїх обов’язків, несе відповідальність за збитки, що поніс Користувач у зв’язку з неправомірним використанням персональних даних, у відповідності із законодавством країни, за виключенням випадків, що передбачені п.п.5.2. та п.п. 7.2. даної Політики Конфіденційності.

7.2. У випадку втрати або розголошення Конфіденційної інформації Адміністрація не несе відповідальності, якщо дана конфіденційна інформація:  

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошення.

7.2.2. Була отримана вд третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією Ресурсу.

7.2.3. Була розголошена зі згоди Користувача. 

7.3. Користувач несе повну відповідальність за дотримання вимог законодавства, а також законів про рекламу, про захист авторських та суміжних прав, про охорону товарних знаків та знаків обслуговування, але не обмежуючись перерахованим; а також несе повну відповідальність за зміст і форму матеріалів.  

7.4. Користувач визнає, що відповідальність за будь-яку інформацію (також, не обмежуючись: файли з даними, тексти тощо), до якої він може мати доступ як до частини сайту “Фабрика пакування Мітрапак”, несе особа, що надає таку інформацію.

7.5. Користувач погоджується, що інформація, яка надається йому як частина сайту “Фабрика пакування Мітрапак”, може бути об’єктом інтелектуальної власності, права якої захищені та належать іншим Користувачам, партнерам або рекламодавцям, які розміщують таку інформацію на сайті “Фабрика пакування Мітрапак”.

Користувач не має права вносити зміни, передавати в оренду, передавати на умовах позики, продавати, розповсюджувати або створювати вироблені роботи на основі такого Змісту (повністю або частково), за виключенням випадків, коли такі дії були письмово дозволені власниками такого Змісту у відповідності до умов окремої згоди. 

7.6. Стосовно текстових матеріалів (статей, публікацій, що знаходяться у вільному публічному доступі на сайті “Фабрика пакування Мітрапак”), допускається їх розповсюдження за умови, якщо буде посилання на них.  

7.7. Адміністрація не несе відповідальності перед Користувачем за будь-які збитки або шкоду, що нанесені Користувачем в результаті видалення, збою або неможливості збереження якого-небудь Змісту або інших комунікаційних даних, що зберігаються на сайті “Фабрика пакування Мітрапак” або ті, що передають через нього.  

7.8. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які прямі або непрямі збитки, що виникли із-за: використання або неможливості використання сайту, або окремих сервісів; несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача; заява або поведінка будь-якої третьої особи на сайті. 

7.9. Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, яка розміщена користувачем на сайті “Фабрика пакування Мітрапак”, включаючи, але не обмежуючись інформацією, що захищена авторськими правами, без прямої згоди власника авторського права. 

8. Дозвіл суперечок

8.1. До звертання до суду з позовом з суперечкою, що виникла зі стосунків  між Користувачем та Адміністрацією, обов’язковим є пред’явлення претензії (письмової пропозиції або пропозиції в електронному вигляді про добровільне урегулювання  суперечки). 

8.2. Отримувач претензії протягом 30 календарних днів від дня отримання претензії, письмово або в електронному вигляді повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії. 

8.3. Якщо не досягли згоди, претензію передадуть на розгляд Арбітражного суду м.Харкова.

8.4. До даної Політики конфіденційності та до відносин між Користувачем та Адміністрацією застосовується діюче законодавство. 

9. Додаткові умови

9.1. Адміністрація  має право вносити зміни у дану Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова  Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на сайті “Фабрика пакування Мітрапак”, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності. 

9.3. Всі пропозиції або питання, що стосуються даної Політики конфіденційності потрібно повідомити за адресою: office@mitrapak.com.ua

9.4. Дана Політика конфіденційності розміщена на сторінці за адресою:  https://mitrapak.com.ua/politica/